1. BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NIPPON

 

2. BẢNG MÀU SƠN DẦU NIPPON

 

3. BẢNG MÀU SƠN CÔNG NGHIỆP NIPPON